Urlop macierzyński 2013

Marta Mandżak, 2012-12-31

W 2013 mają wejść zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego, które w porównaniu z jego aktualnymi warunkami mają przynieść korzyść matce i dziecku. Zakłada się, że oboje będą mogli spędzić razem nawet rok czasu, ale ten przywilej nie obejmie jednak wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku. Sprawdź co nowego zaproponowano w projekcie zmiany ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Urlop macierzyński to płatna przerwa w pracy przysługująca kobiecie, która urodziła dziecko. Ma on służyć zarówno regeneracji sił matki, jak i jej opiece nad noworodkiem. Dotyczy on jedynie kobiet, które są zatrudnione na umowę o pracę. W najkorzystniejszej sytuacji są panie zatrudnione na czas nieokreślony, bowiem mogą one korzystać z urlopu macierzyńskiego już 14 dni przed terminem porodu, albo rozpocząć go w dniu porodu. W przypadku zatrudnienia na czas określony, w sytuacji, gdy umowa kończy się przed terminem porodu, umowa ta zostaje przedłużona do czasu rozwiązania ciąży, ale kobiecie nie przysługuje już prawo do urlopu macierzyńskiego, otrzymuje tylko zasiłek. Prawo do urlopu macierzyńskiego nie przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o dzieło, na umowę zlecenie, czy bezrobotnym. Przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński.

Aby otrzymać urlop macierzyński wystarczy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka. Wszelkie wnioski o przyznanie urlopu nie są potrzebne. W trakcie jego trwania pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, ewentualnie taką decyzję mógłby on podjąć dopiero po powrocie kobiety do pracy po upływie urlopu.

Kwestie związane z urlopem macierzyńskim oraz ojcowskim reguluje Kodeks pracy, gdzie szczegóły na ten temat ujęte są w rozdziale ósmym. 1 września 2013 mają zostać w nim wprowadzone zmiany.

Obecne warunki

Aktualnie czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy wyłącznie od tego, ile dzieci urodziła kobieta. Jego wymiar wygląda następująco:

- 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

- 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

- 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

- 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

- 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

Jak podaje Kodeks pracy, co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania opisanego powyżej okresu czasu.

Pracownica może również skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 4 tygodni (przy porodzie jednego dziecka) oraz 6 (w przypadku, gdy urodzi dwoje lub więcej dzieci). Urlop ten nie jest obowiązkowy i przysługuje na wniosek samej zainteresowanej.  Jest on wykorzystywany jednorazowo, bezpośrednio po upływie okresu urlopu macierzyńskiego.

Zmiany w 2013

Zgodnie z zapowiedzią rządu z 8 listopada 2012 roku, we wrześniu 2013 mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Zmiany dotyczą przede wszystkim czasu jego trwania - urlop macierzyński ma być wydłużony do roku czasu. Z możliwości tej będą mogli skorzystać ci, którzy w chwili wejścia ustawy w życie będą uprawnieni do urlopu macierzyńskiego. Minister pracy, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że jeżeli ktoś w dniu 1 września będzie w ostatnim tygodniu urlopu, to będzie go mógł przedłużyć o kolejne pół roku.

Od 1 września urlop macierzyński będzie wynosić pół roku – 20 tygodni podstawowych oraz 6 tygodni dodatkowych (obecnie jest 20 tygodni podstawowych i 4 dodatkowe) niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Kobieta będzie miała możliwość przedłużenia go o kolejne pół roku (tj. o 26 tygodni , co uznawane jest za urlop rodzicielski). Matce, która skorzysta z rocznego urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 80%. Jeżeli zdecyduje się na urlop w wymiarze półrocznym – otrzyma 100%. O tym, czy matka chce korzystać z półrocznego czy rocznego urlopu, będzie musiała zadecydować na 14 dni przed planowanym terminem porodu. Wówczas decydując się na cały rok, będzie to urlop płatny w wysokości 80%. Kobieta, która najpierw zdecyduje się na pół roku otrzyma 100%, a jeżeli wyrazi chęć przedłużenia go o kolejne pół roku – przez te kolejne pół roku otrzyma świadczenie w wysokości 60%.

Matka może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego wyłącznie jeżeli po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu oraz jeżeli pozostałą niewykorzystaną część urlopu wykorzysta pracownik – ojciec (na jego pisemny wniosek).

Pracownica może zgłosić rezygnację z urlopu macierzyńskiego składając pracodawcy pisemny wniosek, w terminie co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. Do tego wniosku dołączone powinno być zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia ojca, potwierdzające rozpoczęcie przez niego urlopu. Termin rozpoczęcia urlopu przez ojca musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z niego przez matkę.

Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z urlopu w tym samym czasie może korzystać tylko jedno z nich, co obowiązuje również aktualnie.
Powiązane artykuły

Prawa kobiet w ciąży i na porodówce
Przypominamy, do czego mają prawo przyszłe mamy – zarówno w ciąży, jak i podczas porodu i po narodzinach dziecka.
Jak zostać rodziną zastępczą?
Rodzinę zastępczą może tworzyć też para posiadająca już własne potomstwo, a nawet osoba samotna. Kto może nią zostać, na jakich zasadach i ile trwa procedura?
Nakaz karmienia piersią przez dwa lata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
W ZEA ustalono prawo, zgodnie z którym każda matka, bez wyjątku, zobowiązana jest do karmienia piersią dziecka przez okres dwóch lat, nie krócej.
PIT 2013: Zmiany dla rodzin z dziećmi
Kolejne zmiany w odliczeniach podatkowych „na dzieci". To dobra wiadomość dla rodzin wielodzietnych, ale zła dla osób z jednym dzieckiem.
Gdzie będą ułatwienia dla dzieci niepełnosprawnych?
Na ten rok zapowiada się kilka dobrych wiadomości dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Sprawdzamy, w których województwach i kogo obejmą.

Siostra Ania Sp. z o.o.
NIP: 754-301-93-61
REGON: 160352060
Email:
Redakcja:
Dział Reklamy i Promocji:

Innowacyjna Gospodarka - logo
Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.