aborcja a macieżyństwo
blog

Aborcja w Polsce. Kiedy jest legalna?

Aborcja to nie tylko bardzo kontrowersyjny temat wśród społeczeństwa, ale także kość niezgody w środowisku politycznym. Co ciekawe, Polska jest jedynym dużym krajem Europy, w którym dostęp do tego zabiegu jest tak bardzo ograniczony. Podobne przepisy prawa spotkamy jedynie w Liechtensteinie, Andorze i Monako.

Aborcja w Polsce – kiedy jest legalna?
Istnieje kilka przypadków, w których dostęp do aborcji jest w pełni legalny, a nawet rekomendowany. Są to sytuacje uregulowane prawnie w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży.

Według powyższego aktu prawnego aborcji może dokonać lekarz w szpitalu, jeżeli zachodzi jeden z trzech ściśle określonych przypadków:
ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

Jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, może być ona przerwana w każdym stadium ciąży. W drugim przypadku natomiast występuje ograniczenie czasowe, ponieważ aborcja nie będzie możliwa, jeżeli płód osiągnie już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. W sytuacji, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu, jej usunięcie dopuszczalne jest do 12. tygodnia po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia takiej okoliczności przez prokuratora.

Dodaj komentarz